Козелецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

головний спеціаліст фінансово – господарського відділу селищної ради – 1 посада;

-  головний спеціаліст Служби у правах дітей Козелецької селищної ради – 1 посада.       

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: громадянство України,  вільне володіння державною мовою. На посаду головного спеціаліста фінансово-господарського відділу селищної ради - базова вища освіта за фахом, стаж роботи на  державній службі, або  в  органах місцевого самоврядування на не менше 1 року, або стаж за фахом в інших сферах управління не менш 3 років. На посаду головного спеціаліста Служби у справах дітей Козелецької селищної ради – вища освіта відповідного професійного спрямування за ступенем не нижче бакалавра, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж за фахом в інших сферах управління не менше 3років. Всі кандидати повинні вміти працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Козелецької селищної ради такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі,  в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

5) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня з додатками;

6) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;

7) копію документа, який посвідчує особу;

8) копію військового квитка (для військовозобов'язаних).

9) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови, як навчального  предмету   (дисципліни) або держаний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік подаються самостійно на сайті nazk.gov.ua в розділі «Задекларуй».

Додаткова інформація щодо основних функціональних  обов'язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном 4-16-25.

Документи подаються особисто кандидатами протягом 30 днів з дня опублікування оголошення  за адресою: смт. Козелець, вул. Соборності, 27, каб. 206.

Козелецька селищна рада